Dzień skupienia

by ks. Paweł Chyla

Dzień skupienia jest ważnym elementem formacyjnym, zwłaszcza dla starszych członków Liturgicznej Służby Ołtarza.

Ze względu na to, iż dotychczasowe próby zorganizowania go w Wielkim Poście nie przyniosły zamierzonych skutków, dlatego postanowiliśmy, że dzień skupienia dla wszystkich ceremoniarzy i animatorów będzie organizowany zawsze jeden dzień przed diecezjalną pielgrzymką na Górze św. Anny. W ten sposób będzie to jakby wydłużenie pielgrzymki, a jednocześnie możliwość duchowego corocznego powrotu do przeżycia otrzymania funkcji ceremoniarza w kolejną rocznicę jej przyjęcia. W takim dniu skupienia uczestniczą też ci, którzy w danym roku, po ukończeniu kursu ceremoniarza mają w czasie pielgrzymki otrzymać z rak ks. Biskupa tę funkcję. Może to będzie też okazja do rozmowy z ceremoniarzami i zorganizowania dla nich w przyszłości warsztatów liturgicznych.