Dla Ceremoniarza

by ks. Paweł Chyla

Kurs ten ma zatem za zadanie przygotować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii.

Ceremoniarz czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii oraz wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych.

Kurs ten ma zatem za zadanie przygotować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej), ma pomóc w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii. Program kursu obejmować będzie zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych, itp.), zasady poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, obrzędy Mszy św. (OWMR), zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej, ceremonie Triduum Paschalnego i posługę w czasie rozmaitych nabożeństw.

W kursie uczestniczyć może ministrant lub lektor będący uczniem szkoły średniej (ewentualnie III klasy gimnazjum), posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością.

Zajęcia odbywać się będą podczas czterech spotkań weekendowych (początek w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Trzy z nich będą miały miejsce w Domu Formacyjnym Dobrego Pasterza w Nysie (oo.Werbiści):  16-18 listopada 2018 r., 18-20 stycznia 2019 r. oraz 1-3 marca 2019 r. Ostatnie - czwarte wzorem lat ubiegłych -  odbędzie się w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu w dniach: 24-26 maja 2019 r. Obecność we wszystkich spotkaniach wymagana jest bezwzględnie. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO na Górę św. Anny.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 90 zł za każde spotkanie weekendowe (wyżywienie, noclegi, koszty związane z używaniem ośrodka i materiały formacyjne).

Zgłoszenia kandydatów należy kierować do 10 listopada 2018 r. do diecezjalnego duszpasterza LSO na adres: zygfrydwaskin@gmail.com (telefon: 77 487 91 56).