Please update your Flash Player to view content.

Program Diecezjalnej Pielgrzymki LSO 2016

Poniedziałek, 29 sierpnia

10.00 Przyjazd, zakwaterowanie, zapisy do rozgrywek
11.45 Przygotowanie do Eucharystii
12.00 Rozpoczęcie pielgrzymki – nabożeństwo i Eucharystia z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem prymicyjnym (bazylika św. Anny)
13.30 Obiad, czas wolny, cd. zapisów do rozgrywek
14.45 Nabożeństwo z Koronką do Miłosierdzia Bożego
15.15 Spotkania w grupach wiekowych (konferencja)
16.15 Rozgrywki sportowe i konkurs wiedzy o służbie ministranckiej
18.30 Kolacja
19.30 Spotkanie misyjne
20.30 Pogodny wieczór - przedstawienie o św. Tarsycjuszu
21.30 Modlitwy wieczorne
22.30 Cisza nocna

Wtorek, 30 sierpnia

7.30 Pobudka
8.00 Modlitwy poranne
8.15 Śniadanie
9.00 Nabożeństwo procesyjne "Droga świadków Chrystusa" z wprowadzeniem do sakramentu pokuty
10.00 Okazja do sakramentu pokuty
10.45 Posumowanie pielgrzymki oraz rozdanie nagród i dyplomów
11.45 Przygotowanie do Eucharystii
12.00 Uroczysta Eucharystia z ustanowieniem ceremoniarzy pod przewodnictwem ks. bp. Rudolfa Pierskały – modlitwa do św. Tarsycjusza (bazylika św. Anny)
13.30 Zakończenie pielgrzymki, wręczenie Pucharu dla najaktywniejszych ministrantów w diecezji (bazylika św. Anny) – wyjazd do domów

 

Konkurecja

Kategoria

Ilość startujących z parafii

konkurs rzutów lotkami „Dart”

P, G, S

po 3 zawodników w każdej kategorii wiekowej

przeciąganie liny

(drużyna  5-osobowa)

P, G, S

po 1 drużynie w każdej kategorii wiekowej

szachy lub warcaby

P, G, S

po 1 zawodniku w każdej kategorii wiekowej

turniej piłkarzyków

(drużyna 2-osobowa)

P, G, S

po 2 drużyny w każdej kategorii wiekowej

czwórbój sztafetowy (np. bieg w workach itp.)(drużyna 4-osobowa)

P, G

po jednej drużynie w każdej kategorii wiekowej

konkurs „tęgie głowy” na wzór
„1 z 10” z różnych dziedzin wiedzy

P, G

po 1 zawodniku w każdej kategorii wiekowej

konkurs wiedzy o służbie

P, G, S

po 1 zawodniku w każdej kategorii wiekowej

tenis stołowy

P, G, S

zwycięzcy rozgrywek dekanalnych

Kategorie wiekowe: P – szkoła podstawowa, G – szkoła gimnazjalna, S – szkoła średnia i starsI

W ramach pielgrzymki rozegrany zostanie finał V Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Tenisie Stołowym. Odbędzie się też konkurs wiedzy o służbie ministranckiej w 3 kategoriach (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna). Będzie on miał formę tzw. trójboju i obejmować będzie konkretny materiał liturgiczny, biblijny oraz nazewnictwo i ćwiczenia praktyczne dotyczące służby ministranckiej. Wiadomości biblijne obejmować będą dwa rozdziały Dziejów Apostolskich (8-9) mówiące o przyjmowaniu chrztu i nawróceniach (dla ministrantów szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) oraz dodatkowo rozdział 10 Dziejów Apostolskich oraz przypisy do rozdziałów 8-10 (dla ministrantów szkoły ponadgimnazjalnej). Liczyć się będzie też znajomość życiorysu św. Tarsycjusza – patrona ministrantów (tekst zamieszczony na stronie internetowej). Z zakresu liturgiki trzeba będzie znać kolory szat liturgicznych i posiadać wiadomości dotyczące roku kościelnego (na podst. np.: „Przy ołtarzu Pana” i „ABC ministranta”). W ramach ćwiczeń praktycznych chodzi o nazewnictwo i posługiwanie się naczyniami i księgami liturgicznymi. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, nagrody oraz tytuł mistrza diecezji z zakresu znajomości służby. W czasie rozgrywek i konkursów muszą być zachowane kryteria wiekowe. Uczestniczyć w nich mogą zarówno ministranci, jak i ministrantki. Zawodnicy mogą startować w większej ilości konkurencji, jeśli pozwoli na to harmonogram czasowy poszczególnych konkurencji.


Za start w poszczególnych konkurencjach, za miejsca zwycięskie, za udział w liturgii w strojach liturgicznych itd. będzie można zdobyć punkty, które w ogólnej klasyfikacji dodane do punktów zbieranych przez cały rok szkolno-katechetyczny (za udział w zawodach, pielgrzymkach, spotkaniach, konkursach, dekanalnych dniach skupienia czy dekanalnych dniach LSO itp.) wyłonią najaktywniejszych ministrantów w diecezji.


Dobrze byłoby, aby każdy opiekun z poszczególnej parafii miał listę wszystkich uczestników (zawierającą rok urodzenia uczestnika), na której można zaznaczyć, w jakich konkurencjach i w jakiej kategorii zawodów parafia będzie brała udział.

 

Do zobaczenia na Górze św. Anny!

 


 

Copyright xmc © 2015. All Rights Reserved.