Ogólnopolski konkurs biblijny

W dniach: 29-30 maja 2020 roku w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu odbędzie się XXVII Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów.

Materiał do przygotowania to: Księga Jozuego oraz  Dzieje Apostolskie (tekst, wstęp do każdej z ksiąg i przypisy z V wydania Biblii Tysiąclecia). Zachęcam gorąco wszystkich ministrantów, zwłaszcza lektorów do czytania Pisma świętego i wzięcia udziału w tym konkursie. Eliminacje diecezjalne przewidziane są przez Organizatora w marcu, jednak  za zgodą Organizatora w naszej diecezji odbędą się pod koniec kwietnia lub na początku maja 2020 r. Wyłonią one najlepszego zawodnika i zwycięską drużynę, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskim. Konkurs odbywa po raz czwarty według nowego regulaminu. W konkursie można startować indywidualnie i zespołowo (3-5 osób, przy czym liczą się wyniki trzech najlepszych).

Osoba startująca indywidualnie nie może być jednocześnie członkiem drużyny. Uczestnicy indywidualni będą startować w dwóch kategoriach:
I - szkoła podstawowa,
II - szkoła średnia i studenci.

W drużynie mogą występować osoby w różnym wieku. Każda parafia może zgłosić do rywalizacji maksymalnie jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. W konkursie mogą wziąć udział tylko ministranci i lektorzy pełniący aktualnie służbę liturgiczną (chłopcy i mężczyźni, których wiek nie przekracza 26 lat). Sponsorzy zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych i najlepszych zespołów. Zgłoszenia proszę kierować na adres diecezjalnego duszpasterza LSO do końca lutego 2020 r.