Kolędowa pomoc misjonarzom

by ks. Paweł Chyla

Po Świętach Bożego Narodzenia następuje czas odwiedzin duszpasterskich, czyli kolędy.

Odwiedzając domy parafian modlimy się o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców.  Przy tej okazji w wielu parafiach ministranci zbierają ofiary, z których przynajmniej część przekazuje się na pomoc misjonarzom diecezji opolskiej. Jest to nasza pomoc od strony materialnej w pracy misyjnej, a więc w głoszeniu Ewangelii.

Zebrane ofiary można przekazać bezpośrednio na konto: Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole; nr konta: 36 1240 1633 1111 0000 2651 7221. Za wszystkie zebrane i przekazane ofiary składam w imieniu misjonarzy „Bóg zapłać”.