Ogólnopolski Konkurs Biblijny

by ks. Paweł Chyla

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń w konkursie biblijnym.

Ministrantów i lektorów (tylko chłopcy, młodzieńcy i mężczyźni), których wiek nie przekracza 26 lat, zachęcamy do wzięcia udziału w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla Ministrantów i Lektorów, którego finał będzie miał miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Gościkowie-Paradyżu 17-18.05.2019 r. Konkurs po raz trzeci odbywa się według nowego regulaminu. 

W konkursie można startować indywidualnie i zespołowo (3-5 osób, przy czym liczą się wyniki trzech najlepszych). Osoba startująca indywidualnie nie może być jednocześnie członkiem drużyny. Uczestnicy indywidualni będą startować w dwóch kategoriach: I -   szkoła podstawowa i gimnazjalna, II - szkoła ponadgimnazjalna i studenci. W drużynie mogą występować osoby w różnym wieku. Każda parafia może zgłosić do rywalizacji maksymalnie jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. W konkursie mogą wziąć udział tylko ministranci i lektorzy pełniący aktualnie służbę liturgiczną. Etap diecezjalny konkursu powinien się odbyć zgodnie z sugestią Organizatora 16.03.2018 r. Najprawdopodobniej w naszej diecezji zostanie on przesunięty na koniec kwietnia (jeżeli uzyskamy zgodę Organizatora) ze względu na odbywające się w poszczególne soboty marca półfinałowe rozgrywki w piłce nożnej halowej. Zwycięzcy indywidualni w poszczególnych kategoriach i najlepsza drużyna będą reprezentować naszą diecezję w konkursie ogólnopolskim.

Materiał do przygotowania to: Ewangelie Synoptyczne (tekst, wstęp do każdej z ksiąg i przypisy – Biblia Tysiąclecia, wydanie V).

Zgłoszenia ministrantów indywidualnych i drużyn do końca lutego 2019 r. na adres: zygfrydwaskin@gmail.com (tel.77 487 9156).