Pielgrzymka na Mszę św. krzyżma

by ks. Paweł Chyla
  • Zgodnie z tradycją diecezjalną zapraszam wszystkich członków Liturgicznej Służby Ołtarza do udziału we Mszy św. krzyżma w Wielki Czwartek, tj. 18 kwietnia, o godz. 9.30.

    Ponownie, ze względu na trwający remont w katedrze opolskiej, będzie ona sprawowana w kościele seminaryjno-akademickim. Po niej odbędzie się krótkie spotkanie z Ks. Biskupem w auli seminaryjnej, w czasie którego zostaną wręczone dyplomy uznania wzorowym długoletnim członkom LSO, zgłoszonym przez swoich duszpasterzy. Dziękujemy Księżom za dokonanie zgłoszeń.

  • Wyróżnieni ministranci ubrani w strój liturgiczny powinni przybyć do kościoła seminaryjno-akademickiego o godz. 9.10 i zająć miejsce w ławce z rezerwacją dla nich.