Propozycje na wakacje

by ks. Paweł Chyla

Zapraszamy ministrantki, ministrantów i lektorów do wzięcia udziału w tegorocznych rekolekcjach - obozach wakacyjnych.

Mają one charakter formacyjno-wypoczynkowy. Każdy obóz będzie prowadzony przez kapłana-opiekuna LSO i kleryków Wyższego Miedzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Propozycja tegoroczna przedstawia się następująco:

1) dla ministrantów od VII klasy szkoły podstawowej wzwyż, czyli klas VII i VIII PSP, klas III PG oraz wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych 
-wakacje na Mazurach (Gościnie Sumowo) z wyjazdem na Litwę (tj. Wilno).
15.07.-21.07.2019 – całkowity koszt: 650 zł /prowadzą: ks. Paweł Chyla i ks. Zygfryd Waskin/
szczegółowy plan pobytu
(obowiązkowo należy posiadać ze sobą dowód osobisty lub paszport)

2) dla ministrantów starszych klas szkoły podstawowej i klasy III szkoły gimnazjalnej (roczniki: 2003-2006)
- rekolekcje (obóz formacyjno-sportowy/piłkarski) w Nysie (Dom Misyjny Dobrego Pasterza Misjonarzy Werbistów + stadion sportowy KS Polonia Nysa): 8.07.-15.07.2019 – koszt: 420 zł /prowadzi ks. Michał Ludwig/

3) dla ministrantów szkół podstawowych (do kl. VI włącznie)
-  rekolekcje (obóz formacyjno-wypoczynkowy) w Nysie (Dom Misyjny Dobrego Pasterza Misjonarzy Werbistów):
11.08.-18.08.2019 – koszt: 420 zł /prowadzą ks. Zygfryd Waskin i ks. Paweł Chyla/

4) dla ministrantek szkół podstawowych i gimnazjalnych
- rekolekcje (obóz formacyjno-wypoczynkowy) w Raciborzu-Miedoni (Diecezjalny Dom Formacyjny):
08.07.-15.07.2019 – koszt: 420 zł /prowadzi ks. Grzegorz Sonnek/

Zgłoszenia do dnia 22 czerwca br. na adres diecezjalnego duszpasterza LSO: (tel.:77 487 91 56) z podaniem: imienia i nazwiska, peselu i adresu uczestnika (w celu ubezpieczenia). Decyduje kolejność zgłoszeń.