Pielgrzymka LSO na Górę św. Anny (27-28 sierpnia)

by ks. Paweł Chyla

Wszystkich  Ministrantów i Ministrantki zapraszamy do udziału w Diecezjalnej Pielgrzymce Liturgicznej Służby Ołtarza na Górę św. Anny.

Odbędzie się ona w dniach 27-28 sierpnia br. pod hasłem: „Totus Tuus”, tzn. „Cały Twój”.  Hasło to nawiązuje  do biskupiego i papieskiego zawołania (dewizy) św. Jana Pawła II, który będzie patronem tegorocznej pielgrzymki ze względu na przypadającą 18 maja 2020 roku setną rocznicą jego urodzin. Jest to okazja ku temu, by przypomnieć postać Świętego i zachęcić ministrantów w parafiach do podjęcia jakiegoś dzieła, które byłoby przygotowaniem do 100. rocznicy urodzin na wzór inicjatywy „Dar na Stulecie” (choćby modlitwa o powołania).  Św. Jan Paweł II powinien być bliski ministrantom, bo w latach młodzieńczych był ministrantem, jako papież kierował do ministrantów swoje słowa, spotykał się z młodzieżą w czasie Światowych Dni Młodzieży, które zainicjował, a wśród młodych zapewne wielu było członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Ponadto Góra św. Anny jest miejscem, które  św. Jan Paweł II odwiedził i gdzie spotkał sie z wiernymi na wspólnej modlitwie 21.06.1983 r. w czasie swojej drugiej pielgrzymki do Ojczyzny. Zawołanie papieskie chcemy odnieść do służby ministranckiej, by ministranci pamiętali, że całe ich życie, a nie tylko służba przy ołtarzu należały do Jezusa; by pamiętali, że służąc przy ołtarzu nie tylko dają Panu Jezusowi swoje ręce , nogi, usta, czyli ciało, ale przede wszystkim swoje serce (duszę). Każdy ministrant cały należy do Boga, a będzie blisko Niego, gdy będzie blisko Najświętszej Maryi Panny. Ona całe swoje życie zawierzyła Bogu, a jej szczególnym czcicielem był św. Jan Paweł II.

Miejscem pobytu ministrantów będzie tradycyjnie Dom Pielgrzyma. Koszt pobytu wynosi 55 zł (50 zł – noclegi i wyżywienie w Domu Pielgrzyma, a 5 zł – sprawy organizacyjne).

Od 3 sierpnia można zgłaszać grupy ministrantów poprzez specjalny formularz:  podając parafię, liczbę uczestników (oddzielnie ministrantów i ministrantek) oraz  osobę odpowiedzialną za grupę.

Przyjazd we wtorkowe przedpołudnie o takiej porze, by o godz. 1200 wszyscy mogli wziąć udział w uroczystym nabożeństwie rozpoczynającym pielgrzymkę.

Głównym punktem pielgrzymki, a jednocześnie jej zakończeniem będzie środowa Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Rudolfa Pierskały, w czasie której zostaną ustanowieni  nowi ceremoniarze i animatorzy, którzy w tym roku ukończyli odpowiednie kursy diecezjalne. Zachęcamy, aby wszyscy ministranci w tej Mszy św. uczestniczyli w swoich strojach liturgicznych z parafialnymi sztandarami ministranckimi (jeśli takie są w Parafiach).

W tym roku, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, także w poniedziałek poprzedzający pielgrzymkę od godz. 1400 będzie miał miejsce dzień skupienia nie tylko dla lektorów, którzy mają być w czasie pielgrzymki ustanowieni ceremoniarzami i tych, którzy mają być ustanowieni animatorami, ale także dla wszystkich ustanowionych już w poprzednich latach ceremoniarzy. W ten sposób wydłuża się dla nich pielgrzymka o jeden dzień. Wszyscy ceremoniarze powinni zgłosić swój udział w dniu skupienia do 20 sierpnia na e-mail: zygfrydwaskin@gmail.com

Niech pielgrzymka będzie świętem wszystkich ministrantów, których połączą: wspólna modlitwa, formacja, rywalizacja sportowa i zabawa.    

W tym roku w czasie spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza zaplanowane zostały następujące konkurencje sportowe i konkursy dla ministrantów:
-konkurs rzutów lotkami „Dart” - M, LM, LS - po 3 zawodników w każdej kategorii wiekowej
-przeciąganie liny (drużyna  5-osobowa) - M, LM, LS - po 1 drużynie w każdej kategorii wiekowej
-warcaby - M, LM, LS - po 1 zawodniku w każdej kategorii wiekowej
-turniej piłkarzyków (drużyna 2-osobowa) - M, LM, LS - po 2 drużyny w każdej kategorii wiekowej
-czwórbój sztafetowy (drużyna 4-osobowa) - M, LM - po jednej drużynie w każdej kategorii wiekowej
-konkurs „tęgie głowy” na wzór „1 z 10” z różnych dziedzin wiedzy - M, LM, LS - po 1 zawodniku w każdej kategorii wiekowej
-tenis stołowy - M, LM, LS - zwycięzcy rozgrywek dekanalnych
-konkurs wiedzy o służbie - M, LM, LS - po 1 zawodniku w każdej kategorii wiekowej

Kategorie wiekowe są następujące: M –  ministranci (uczniowie szkoły podstawowej do kl. VI włącznie), LM – lektorzy młodsi (kl. VII i VIII szkoły podstawowej i III klasa szkoły gimnazjalnej), LS – lektorzy starsi uczniowie szkół średnich (ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych).

W ramach pielgrzymki rozegrany zostanie finał VIII Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Tenisie Stołowym. Odbędzie się też konkurs wiedzy o służbie ministranckiej w 3 kategoriach (M, LM, LS). Będzie on miał formę tzw. trójboju i obejmować będzie konkretny materiał liturgiczny, biblijny oraz nazewnictwo i ćwiczenia praktyczne dotyczące służby ministranckiej.  Wiadomości biblijne obejmować będą dla uczestników wszystkich kategorii: teksty wraz z przypisami z Ewangelii wg św. Mateusza i wg św. Jana o powołaniu i wybraniu na głowę Kościoła św. Piotra  (Mt 4,18-22; Mt 10,1-37; Mt 16,13-20 oraz J 20,1-10 i J 21,1-19)  oraz dodatkowo dla uczestników kategorii LS: teksty o św. Piotrze wraz z przypisami z Dziejów Apostolskich (Dz 8,14-24; Dz 9,32-10,48: Dz 12,1-17). Liczyć się będzie też znajomość życiorysu św. Jana Pawła II (tekst zamieszczony na stronie internetowej). Z zakresu liturgiki trzeba będzie znać kolory szat liturgicznych i posiadać wiadomości dotyczące roku kościelnego (na podstawie np.: „Przy ołtarzu Pana” i „ABC ministranta”). W ramach ćwiczeń praktycznych chodzi o nazewnictwo i posługiwanie się naczyniami i księgami liturgicznymi. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, nagrody oraz tytuł mistrza diecezji z zakresu znajomości służby.

W czasie rozgrywek i konkursów muszą być zachowane kryteria wiekowe. Uczestniczyć w nich mogą zarówno ministranci, jak i ministrantki. Zawodnicy mogą startować w większej ilości konkurencji, jeśli pozwoli na to harmonogram czasowy poszczególnych konkurencji.

Za start w poszczególnych konkurencjach, za miejsca zwycięskie, za udział w liturgii w strojach liturgicznych itd. będzie można zdobyć punkty, które w ogólnej klasyfikacji dodane do punktów zbieranych przez cały rok szkolno-katechetyczny (za udział w zawodach, pielgrzymkach, spotkaniach, konkursach, dekanalnych dniach skupienia czy dekanalnych dniach LSO itp.) wyłonią najaktywniejszych ministrantów w diecezji.

Dobrze byłoby, aby każdy opiekun z poszczególnej parafii miał listę wszystkich uczestników (zawierającą rok urodzenia uczestnika), na której można zaznaczyć, w jakich konkurencjach i w jakiej kategorii zawodów parafia będzie brała udział.

Do zobaczenia na Górze św. Anny!