Podziękowania

by ks. Paweł Chyla

Jako Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza składam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim kapłanom, którzy zaangażowali się w pracę z ministrantami i lektorami na szczeblu parafialnym, dekanalnym i diecezjalnym.

Szczególne podziękowania dla najbliższych współpracowników kształtujących wraz ze mną działalność Duszpasterstwa LSO Diecezji Opolskiej oraz wszystkich prowadzących wakacyjne obozy formacyjno-wypoczynkowe, a także uczestniczących w pielgrzymkach diecezjalnych, szczególnie w tej, która odbywała się na Górze św. Anny w dniach: 27-28 sierpnia pod hasłem „Totus Tuus”.

Z pamięcią w modlitwie, ks. Zygfryd Waskin