Nowi ceremoniarze i animatorzy

by ks. Paweł Chyla

W czasie pielgrzymki LSO bp Rudolf Pierskała ustanowił 33 ceremoniarzy i 4 animatorów.

Zadaniem nowo ustanowionych ceremoniarzy będzie we współpracy z księżmi przygotowywanie liturgii w parafiach, a także kierowanie jej przebiegiem. Z kolei animatorzy będą pomagali w prowadzeniu zbiórek i spotkań formacyjnych. Z rąk bp. Pierskały krzyże oraz dyplomy poświadczające ukończenie kursu.

Kurs ceremoniarski odbywał się w minionym roku szkolnym, a składał się z czterech weekendowych zjazdów: trzech w Nysie i jednego w seminarium duchownym w Opolu. Program zajęć obejmował zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory szat liturgicznych), zasad poprawnego wykonywania różnych funkcji liturgicznych, jak i obrzędu Mszy św. - zwłaszcza uroczystej i pontyfikalnej, ceremonie Triduum Paschalnego, a także posługę w czasie nabożeństw.

Z kolei kurs animatorski przybliżał zasady prowadzenia wspólnot ministranckich, zbiórek formacyjnych, tematyki poszczególnych etapów formacji ministranckiej, a także najważniejsze zagadnienia z dynamiki grupy, pedagogiki, dydaktyki, katechetyki i pracy z małymi grupami.

Galeria zdjęć - dzięki uprzejmości p. Anny Kwaśnickiej