Regulamin półfinałow

by ks. Paweł Chyla

Zawody będą prowadzone wg przepisów PZPN, wyłączając:

-w zawodach w każdej drużynie bierze udział maksymalnie 10 zawodników (9 zawodników + bramkarz)
-w grze bierze udział 5 zawodników (czterech grających w polu i bramkarz)
-czas gry wynosi 2x7 minut bez przerwy ze zmianą stron
-w przypadku braku rozstrzygnięcia w meczach, w których musi ono paść, sędzia po zakończeniu regulaminowego czasu gry zarządza serię rzutów karnych – po 3, a gdy one nie dadzą rozstrzygnięcia, rzuty karne odbywają się do rozstrzygnięcia zgodnie z Przepisami PZPN
w „małych grupach” o kolejności decydują: pkt., korzystniejsza różnica bramek, większa ilość bramek strzelonych, rzuty karne – po 3 i do rozstrzygnięcia.
-odległość przy rzutach wolnych wynosi 5 metrów i rzutach rożnych 3 metry
-odległość przy autach wynosi 2 metry
-bramkarz wprowadza piłkę ręką z obrębu własnego pola karnego
-uderzenie piłki o sufit czy inną przeszkodę skutkuje rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej
-zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian w każdej przerwie
-w grze (najpierw pole gry musi opuścić zawodnik grający, a następnie może wejść zawodnik wchodzący)
-zawody będą rozgrywane piłkami do gry w hali
-zakazuje się gry wślizgiem i ciałem (rzut wolny bezpośredni)
-rzut karny egzekwowany jest z 6 metrów
-za niewykonanie w ciągu 5 sekund jakiegokolwiek rzutu lub wznowienia gry sędzia przyznaje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej
-za popełnione przewinienie zawodnicy będą karani karami czasowymi (od 2,5 minut) i wykluczeniem z gry (czerwona kartka)
-zawodnik wykluczony z gry (czerwona kartka) nie uczestniczy w danym meczu (lub całych zawodach gdy zostanie zdyskwalifikowany), w jego miejsce po stracie bramki może wejść inny zawodnik (poza przypadkiem gdy zawodnik został zdyskwalifikowany za wybitnie niesportowe zachowanie – wówczas drużyna gra w osłabieniu do końca)
-zawody powinien prowadzić sędzia piłkarski z uprawnieniami 

Dodatkowe kary:
-za przekleństwo - 2 minuty
-za wybitnie niesportowe zachowanie (pobicie zawodnika, znieważenie sędziego lub zawodnika) - dyskwalifikacja zawodnika bądź całej drużyny z rozgrywek
-sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych, przebywających zarówno na ławce rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez świadka zajścia np. sędziego lub innego opiekuna)
-za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie – dyskwalifikacja zawodnika lub całej drużyny do końca trwania rozgrywek
-za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała

KATEGORIE WIEKOWE
Zawodnicy w tegorocznych rozgrywkach 2019/2020 występują w następujących, !!!NOWYCH!!! kategoriach wiekowych:
-MINISTRANCI (ur. 2008 - 2012)
-LEKTORZY MŁODSI (ur. 2004 – 2007)
-LEKTORZY STARSI (ur. 1999 – 2003)
-OLDBOJE (nie mogą występować zawodnicy kategorii MINISTRANCI)

Zawodnik młodszej kategorii może występować w starszej – nigdy odwrotnie! Wyjątkiem jest zakaz gry zawodników kategorii wiekowej „ministranci” w kategorii wiekowej „oldboje”.

Uwaga!
Zastrzega się także zakaz występowania tych samych zawodników (jako jednej drużyny) w dwóch kategoriach wiekowych! Nigdy cała drużyna nie może występować w dwóch kategoriach wiekowych. W drużynie może występować max. 2 zawodników młodszej kategorii wiekowej.

W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich przepisy PZPN, decyduje organizator.