Informacje dla księży o półfinałach

by ks. Paweł Chyla

Najważniejsze informacje dla księży opiekunów dotyczące półfianałów:

 1) Każda drużyna powinna stawić się w wyznaczonym miejscu rozgrywek o godzinie wskazanej w podziale na grupy. W razie krótkiego opóźnienia przybycia (do 20 minut) na zawody należy skontaktować się telefonicznie z osobą odpowiedzialną za rozrywki w danym miejscu. Brak stawienia się o odpowiedniej godzinie przy jednoczesnym braku informacji o spóźnieniu skutkuje usunięciem z rozgrywek.
2) Prosimy Księży, aby Kartę Zgłoszeniową wypełnili już w domu i dostarczyli ją do stolika organizatorów jak najszybciej po przybyciu na miejsce rozgrywek.
3) Zwracamy uwagę Księży na to, aby nie pozostawić młodzieży i dzieci na terenie obiektów sportowych bez opieki. Jeśli Księża nie będą mogli być obecni cały czas, prosimy, aby była przy nich osoba pełnoletnia.
4) Ministranci (zawodnicy) muszą mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem (aktualnym), na podstawie którego będzie można potwierdzić tożsamość i wiek zawodnika. Jeśli posiadają legitymacje ministranckie, powinni je także mieć przy sobie.
5) Proszę zwrócić także uwagę zawodnikom, aby nie pozostawiali w kurtkach i bluzach (kieszeniach) rzeczy kosztownych. Najlepiej złożyć je u swojego Opiekuna lub w innym bezpiecznym miejscu.
6) Proszę zwrócić szczególną uwagę na to, aby zawodnicy mieli zmienne obuwie do gry w sali gimnastycznej (w poprzednich latach zdarzało się, że zabierali ze sobą obuwie na murawę – korki).
7) W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w Mistrzostwach, prosimy o wcześniejsze powiadomienie Organizatora.

Szczegóły dotyczące miejsc prowadzenia rozgrywek: 

PRUDNIK – Zespół sportowy „Sójka” Basen i Hala sportowa (ul. Podgórna 7) na przeciw parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku
kontakt: ks. Paweł Chyla  693431613

STRZELCE OP. - Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 (ul. Kozielska 34)
kontakt: ks. Rafał Prusko   609534033

GŁOGÓWEK - Hala sportowa przy dawnym Gimnazjum nr 1 (ul. Kościuszki 10)
kontakt: ks. Zygfryd Waskin   603850572

KOMPRACHCICE - Hala sportowa przy OSiR Komprachcice (ul. Szkolna 18)
kontakt: ks. Paweł Chyla  693431613