Służba LSO zawieszona

by ks. Paweł Chyla

Ważny komunikat!

Przypominamy, że zgodnie z dekretem Księdza Biskupa Andrzeja Czai bezwzględnie zostaje zawieszona służba członków LSO, którzy nie ukończyli 18 roku, bez względu na zgodę rodziców.