top of page

Do dyplomu

Zgłoszenia do godz. 23:59  22 marca 2024r. 

     Tradycyjnie w Wielki Czwartek, czyli 28 marca 2024 r.

o godz. 9.30 Liturgiczna Służba Ołtarza zaproszona jest do uczestnictwa we Mszy św. krzyżma w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej

w Opolu. Po niej spotkanie z Ks. Biskupem, w czasie którego wzorowym długoletnim członkom LSO, zgłoszonym przez swoich duszpasterzy, Ks. Biskup wręczy dyplomy uznania. Kryterium wręczenia „Dyplomu Uznania” jest następujące:

· każda parafia może przedstawić zasadniczo jednego kandydata, który nie otrzymał jeszcze takiego wyróżnienia (parafia z wielką liczbą ministrantów – dwa)

 

· ministrant pełni służbę przy ołtarzu przynajmniej przez 6 pełnych lat

 

· ministrant pełni służbę gorliwie i pobożnie

 

· ministrant angażuje się w życie parafii

 

· cechuje go dobra postawa moralna

Image by JOHN TOWNER
Image by JOHN TOWNER

Prześlij formularz

Dziękujemy za przesłanie

bottom of page