top of page

Formacja

Zapoznaj się z naszą ofertą formacyjną

Prośba skierowana do Księży

Wszystkich Księży, a zwłaszcza opiekunów LSO bardzo proszę, by zadbali o regularną, stałą formację ministrantów i lektorów w parafiach (spotkania co tydzień, ewentualnie co dwa). Bez takiej formacji trudno o dojrzałe owoce pracy z ministrantami. Należy pamiętać, że spotkanie formacyjne to nie tylko opracowanie grafiku służby czy same ćwiczenia liturgiczne, ale to przede wszystkim troska o rozwój duchowy służących przy ołtarzu. Spotkanie musi zawierać konkretny temat, którego "przepracowanie" pomoże w  lepszym zrozumieniu liturgii i budowaniu głębszych relacji z Jezusem.

Oferta formacyjna

Kurs dla ceremoniarzy

Przeznaczony dla ministrantów i lektorów, będących co najmniej uczniami szkoły średniej; cztery weekendowe spotkania w ciągu roku szkolno-katechetycznego + dzień skupienia przed ustanowieniem.

3

Kurs lektorski

Przeznaczony dla ministrantów będących uczniami co najmniej  kl. VII PSP w czasie ferii zimowych.

5

Dzień skupienia dla ustanowionych ceremoniarzy i animatorów

Termin wydarzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej.

7

Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów i Lektorów

W kategoriach: indywidualnej i zespołowej - etap diecezjalny marzec lub kwiecień 2024.

2

Kurs dla animatorów grup ministranckich

przeznaczony dla członków LSO, będących co najmniej uczniami kl. II szkoły średniej; cztery weekendowe spotkania w ciągu roku szkolno-katechetycznego + dzień skupienia przed ustanowieniem

4

Kurs dla psałterzystów

6 spotkań formacyjnych z wykładami o liturgii i muzyce liturgicznej oraz ćwiczeniami wokalnymi dla uczestników przygotowujących się do roli psałterzysty w parafii. Szczegóły na www.dimk.opole.pl.

6

Diecezjalny konkurs wiedzy o służbie ministranckiej 

Konkurs odbędzie się w trakcie planowanej pielgrzymki na Górę Św. Anny.

8

Obozy wakacyjne

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej.

bottom of page