top of page

Pielgrzymki

Udział w diecezjalnych pielgrzymkach ministrantów z różnych parafii jest okazją do budowania wspólnoty modlitwy, a także formowania młodych ludzi służących przy ołtarzu. Ważną sprawą jest, abyśmy zadbali o jak najliczniejszy udział naszych ministrantów w tych pielgrzymkach.

W roku 2024 planujemy dwie pielgrzymki:

Pielgrzymka LSO na Górę Świętej Anny

Biskup Opolski wraz duszpasterzami zaprasza wszystkich członków LSO z opiekunami na Diecezjalną Pielgrzymkę LSO na Górę św. Anny, która odbędzie się w dniach 27-28 sierpnia 2024 r.

Pielgrzymka LSO do Opola

Biskup Opolski wraz duszpasterzami zaprasza wszystkich członków LSO z opiekunami na Mszę św. krzyżma w Wielki Czwartek, która w roku 2024 przypada 28 marca. Po Mszy św. nastąpi wręczenie dyplomów uznania. 

bottom of page